жұмыс топтары мен спорт клубтары студенттердің қатысуы

топтарының атаулары 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Техникалық Art Circle 14 15 18
2 хореографиялық үйірме 19 27 14
3 futbolu бөлімі 5 5 7
4 волейбол бөлім 14 21 32
5 күресі бөлім 8 12 21
6 Шахмат бөлім 2 2 5